closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788

den 16

16

Iunij

_„

327.

10 p:s baftas br bl:

4. karikams gr: en kl roode

10 Iavanse kleetjes

6.. „.

F„ Chelaas

7

Gingams

10 Neusdoeken

30 kommen en pierings

1 ijser pannen

30 maaten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Sonaij

met desselfs Ionk bemand met nog 5: Coppen zodanig als

hier aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij

keltaij gelegen op Ceram te mogen rtourneeren voerende van

hier meede.

4 ps Guinees Gem: gebl:

50 Salemp

_„

4 baftas br: bl:

40 Karikams gr: en kl: roode

30 Kommen en pierings

½ p:s ijser

10 maaten Rijst.

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Satie met

desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen zodanig als hier aan„

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij zelvr gelegen op

ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

2. p:s Guinees Gem: gebl:

3 Salemp:

_„o

2 geras

_„o

_„o

6 baftas br: bl:

5: Karikams gr: en kl: roode

1 Sitsen

2 Parassen

10. Iavanse klaetjes

6. „„

thelaas

10: Neusdoeken

30 kommen pierings

20 messen

1 p:l ijser

20 maaten Rijst

1:

Zout

vertrekt

t

tot