closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1788: den 17 Iunij

24.

24.

27

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Saoelang

met desselfs Ionk bemand met nog 13 Coppen zodanig

als hier aangekomen is naar zijn woontplaats de

negorij katoneeten gelegen op Ceram te mogen reta

„neeren voerende van hier meede.

5: p:s Guinees Gem: gebl:

Tot defentie

40 Salemp:

3 p: Snaphan

3 baftas br: bl:

50 koegels

40 Karikams gr: en kl: roode

2 bott:s kruijt

30 kommen en pierings

½ p=s ijser

1o maaten Rijst.

_„o

Vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Abram, met

desselfs Ionk bemand met nog 8: Coppen zodanig als hier aan

„gekomen is naar zijn woontplaats de negorij Keffing gelegen of

Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

6 p:s karikams gr: en kl: roode

3 Chinese linnen

10 Iavanse kleetjes

30 kommen en pierings

10: maaten Rijst

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda laxamana

met desselfs Pink bemand met nog 7: Coppen zodanig als

hier aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij oeroen

gelegen op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede

4 p: guinees gem: gebt

tot defentie

5 Salemp _„

1 p:s snaphan

4 baftas br: bl:

1 bottels kruijt

3 Chinees linnen

20: p: koegels

20 Iavanse kleetjes

40 kommen en pierings

20 maaten Rijst

Vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Abdoel

met desselfs Ionk bemand met nog 6: Coppen zodanig als 4

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij tobo gelegen

o

9