closeTerug naar inventaris

Transcriptie

178:8

den

1

Iulij

25 Augustus

328

op Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede

6 p:s guinees Gem: gebl

14 karikams kle roode

10 Iavanse kleetjes

2 Charassen

3 bastas br: bl:

4 Iavanse Chelaas

4 Neusdoeken

30 kommen en pierings

1 ijzer pannen

14 maaten Rijst.

vertrekt van hier naar Ciram den Ceramse anakoda Abdoel, met

desselfs Ionk bemand met nog 8 Coppen zodanig als hier aangeko„

men is naar zijn woontplaats de negorij keltaij gelegen op Ceramtaut

te mogen retourneeren voerende van hier meede.

4 p:s Guinees Gem: gebl:

40 Salemp:

20 baftas br: bl:

10 parkalen gem: gebl:

60 karikams gr: en kl: roode

5 sitsen

26: Neusdoeken

80 Iavansi kleetjel

Chelassen

5

_„

2 kust

100 kommen en pierings

30 missen

2 p:s ijser

40 maaten Rijst.

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Abdoel, met

desselfs Ionk bemand met nog 6. Coppen zodanig als hier aangeko„

„men is naar zijn woontplaats de negorij Keltaij gelegen op Ceramlaut

te mogen retourneeren voerende van hier meede

10. p:s salemb: gem: gebl:

10 gerassen

40 karikams ga: en kl roode

4 „sitsen

10 Neusdoeken

10 ps