closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Frmboina

Twee copias van ’t suppluek van den hoofd administrateur smistaart

alnde in Aopo aldaar aangekomene Pantjallang

r

de Expeditie binvvens tijns intineemen

twee copias vande quitantie van Capitaint Bakker wegens

den ontrangst van Comp=s Papieren

twee Copias van’t rapport wegens de visitatie van ’t schip de

Triton bij vertrek, van Saparaea

twee Copias van’t berigt van Gecommitteerdens in de kleede

winkel omstrent bedurven en Gevlekt

bevonden lijwaten

twee Copias der behendmaking van een ateratie in het 2: en 12:

artical van de Iagd der Topbranen

kreijger

twee Copias van ’t request van een afgeleefd kijzer versoekende

om zijne rustgagie

twee Copias der bentigt kruigtreekeningen van de Pantjal

lang de Expeditie de vrundschaf onde

willem gedateerd 30 aug„s C: C:

twee Copius den bidiade kruitreekeningen van de pan„

tjallang belft ged: ult:o aug„s 1787: en

ult„o augustus 1788:

twee Copiis verhhop e ronen v ve va tte

vrund iit dek oootmognnin ged: 11. angn el

Zewee

de 6: Nov:

Pantjaldan