closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ten Bs

mn tt

e

1 de

Gaterisser

den 6: November 1788: Perde

Pantjaldang De lHontrangs

N:o 14.

1

Amboina

twee Copias van ’t rapport veparere preafnovering oor het rasprat

wegens de proefneming van het kruit uit

het vertina quazijn

twee Copias van ’t rapport van den opsiender der werken va

60

genricke C: S: wegens deslegte gesteldheid

vandat kruit en waaraan zulks trete

schrijven is

twee Copiees der notitie van de in een rond Jaar overleedene

Inlanders gedateert ult„o aug=o l: l:

twee Copias der generaale samentrekking van de zielen onder te

ressort deeser Provintie gehoorende

twee Copias van ’t rapport deraan handen zijnde Comp:s vaer

tuigen

Een brugt van het emploijs â Charter H„a beide ged:

ult„o aug„s 1782:

twee Copias van de verantwoording van den meesterknegt inde

wapenkamer nopens de slegte gesteldheid

der geweezen ged 2q: derselve maand.

twee Copias van ’t request van aer afgelugt krijger, versoekende

om rist gagie

twee

A

7 41:7