closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

Hoven

rpen„

slaaat

Gatenisser

N:o 1.

Maccasser,

twee Copias ’t rapport van Gecommitteerdens wegens de gedae„

ne

van sComp„s ellen, maaten

gewigten en z:

twee Copias van’t berigt van den Saband haar wegens twee door

hem ingehuurde vaartuigen ter overvoe

van den capitain der madureesen en zijn

onderhorigen. naar Sum bauwa

twee copias van ’t request van den assistent Bax, verzoe„

kende om voor eerstop macasser te

verblijven

twee Copias der Balance getrokken op de soldij boeken van

dit Gouvernement van 1788:

twee Copias van ’t

Extract uit de kerkelijke resolutien, hou„

dende versoek om vertoging van gag„

voor den leermuster Saptinno

twee Copias van ’t Rendement der voor het Negotie Pakhuis

verkogte lijwaten &„a

twee Coppias der verklaring van den quartiermuster de

Ro0 C: S: wegens een verlooren geraekte

werp anker met 15: vadem touw

twee Coppias van ’t supplick van den koopman Hemma

kam

De

„ca

7: 11: 7: