closeTerug naar inventaris

Transcriptie

00

Gatenisser.

N:o 14.

6.

Maccasser

twee copia der verklaring van een gecrevard Laard.

twee Coppias der Balande geteokken op de Negotie boeken van

17878

Eure Copias van een wissel op den opderkoopman ensecunde

Willem Beth: Jacob:s z

/: zijnde alle dese bovenstaande Papieren Cexcept de

Brieven en Resolutien /: apart: in een bondel genaijmd

twee copias van de rapporten dergedane visitatie vandruit de

oosteerie Gonvernementen aangekomene

vaartuigen

specificatien

tare copias der Pavoctie van de ladingen van deop Macas

„ser g'arriveerde vaertuigen, zedert P=mo

maij tot ulto September Jongstleeden

twee Copias der Natien van de uit de oosteesche Gouvernemen

ten g'arrwveerde en ordia naderwaerts ver

trokkene vaertuigen

twee copias dernolitie vande van Batavia aangekomene en

weder naer derwaards vertrokkene vaer„

tuigen

hare Copias van het rapport van den Tioenbrneester mon„

Suur

25

Dupplicaa

„. 11. x: