closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10. December om

fangen per ’t Silip

Vagt uurt:

Gaterisser

N:o 14.

Marasser

twee copias doo specificque cistant Lijst van alle goederen

bij tit sluiten der boeken onder gemelde datum

twee Coppies der Notetie van den Handel ten desen Gouver„

nemente

twee Copias der korte vertoning wegens de verminde

enig der Lasten en winsten uitboekjaa

617872

twee Copias der samenteekking van den onder den 15: october

in weezen geweest zijnde dienaaren

amimuntie tem vaertuigen W.o

Voor Delft en Voorn

twee stellen dren alle de bov Papieren

Bantermaste

„voor amsterdam en Zeeland

er Copias der gemeene missives geschreiven door het opper

hoofd en Residenten aldaar aan Hunne

Hoog Edelheeden de datis 12: September en

34: october 1788:

van Delten Doorn

tuie stellen van gemelde brieven

Puntiande

20

Dupplicaa

„. 11: ½: