closeTerug naar inventaris

Transcriptie

din 18: November Per de

Pamatjallang Ian ontvange

Tontiana

voor Amsterdam en Zeeland

twee Coppias der gemene brieven vanden Residenten aan

„hhmme Hoog Edelheeden geschraven in

datis 18: maert, 23. maij en 2: 8ber 1718.

twee Copias van den staat en Inventaris der Lasten en winsten

annex

En Lijst der Generaale rastanten onder ult„

aug„s C:l:

twee Copias der geincasseerde Jagtpenningen geduirrende

tot boekjaar V787 /8.

twee copias van het man pauwas Lagtboek van 178 7/8.

Voor Delft en Hoormn

twee stallen van gemelde Papieren

Timor

voor Amsterdam, en Zeeland

twee coppias der missives geschreeven, doorde bediendens al„

daar aan Amme Hoog Edelheeden ioatis

20: maij 14: Iunij in 20: September 1788.

Twee Copias der generaele korte sterkte derff op dit Comptoir bescheidene Dienaren

item ammunitie goederen en vaarthuigen

twee Copias der gemeene missive vanden en aan als even geda„

teerd 22: 8ber: 1787:

twee copias van ’t beriet van Gecommitteerdens wegens de

Palatenschappen van sComp„s overledene

danarin

den 7:

binde

succes