closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Malacca.

het fortificuren van Tanjong Emangd=r

twee Coppias der aeftorie van den Heer Capitain wierts, om„

trenthet versterken van Pantjallangs

twee Copias van ut: Relaas gegeeven door eenige van Pa„

han te Riouw aangekomene Inland„

sche- vaertuigt en

twee Copias van ’t Relaas Gegeven door den malijer

on inwooner van Pahan Sariiff,

desman ibuni Jophar

zijnde de Wedergades dee zes Papieren op den 10:'

November 1788: per de rethourscheepen de Standvas„

tigheid ende ristroom

voor amsterdam en Zeeland

afgezonden uitgenomen e Extracten uit de

Brieven van Rhude over ’t fortificieren van

TJanjing Pinang

Sumatras WestCust

voor Amsterdam en Zeiland.

den ig februarij serhis 5 twee Copias der staatreekening vande lasten en winsten

schip Hautlust ontvange

in A:o 1786/7.

Bengalen