closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hensel

e

1

Gaterisser.

N:o 14.

Malaca

twee Copias der afgegaane en aangekomene Gemeene brieven naer

en van Riouw in gemelde tijdpik

twa Copias der afgegaane en aangekomene brieven na ar van

Pera zedert Primo Ianuarij tot ult:o maert

1788:

twe Copias der Lijsten van de aangekomene en vertrok„

kene scheepen en mindere vaertuigen

zedert en tot als even.

twee Copias der aangekomene Gemeene brieven van den Ca„

pitain ter zee koek, commandeerende

het voor Riouw leggende Comp„s schip Huis

duinen

twee Copias van ’t

Eixtract uit het dag register, spreckende

van het overlijden en begraven van den

wel Edele Gestr: Heer Silvester

twee Copias van’t Etract missive Geschreeven door den Heer

wierts aan den Heer Silvester ged: 16:

Ianuarij 1788

Twee Copias van het Extract missive van alseren aan den Gouverneur de Kruijn

= 6 februarij 1788

twee Copias der Extracten uit de brieven van den resid„t

te Riouw Rhude, aan als even

sub datis 6: en 28: van gemelde

maend februarij, spreekende over het

bebruare

ƒ20

Dupplicaat

7: 11: —: