closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Javas Noord oost Cust

Voor Amsterdam en Zeeland

twee Coppias der missives van den Gouverneur en Raed

aan Hunne Hoog Edelheeden in datis

30: Ianuarij

twee Copias der verklaring vande overheeden van het schip

’t zoo dat dien bodem tot het innee„

men vn producten instaat is

twee Copias van

Etract Iournaal van Gemelde bodem

gehouden Zedert 23: fber: 1787: tot 6: Iann:

1788:

twee Copias van de Verklaring der overheeden van gemelde

bodem nopens het dap gaan en volladen

van dien kiel

twee Copias van 'tberigt nopens ’t diepgaan van meermeld

schip ged: 6: Iann: 1788:

twee Copias van

't berigt van Gecommitteerdens over het

diepgaan van het schip ’t Lambij aan„

komst en vertrekt.

twee Copias der 6

„klaring van de overhaden van het schip

’t Lam, wegens de goede gesteldheid

van dien kiel ter nnnem van Produr„

ten

twee