closeTerug naar inventaris

Transcriptie

21

egistev van zodaanige Coppia Brieven

en verdere Papieren, als 'er tans

dubbelvoudig van Amboina

voor Nederland overgesonden

werden

Bestaande in Vier deelen

Eerste deel

Resolutien genoomen en Raade van Politie

te Amboina in het Casteel

Nieuw Victoria zeedert de

laast afgesondene:

beginnende den 24: Maij en een

digende.

15: September 1788:

tweede deel

Brieven van den wel Edelen Achtbaaren

Heer Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur

benevens