closeTerug naar inventaris

Transcriptie

beneevens

Den Raad van Politie en Am

boina: Aan de Edele Hooge

Indiasche Regeering

te Batavia gedateert 12. Julyj

20: en 27. September

1788:

Derde deel

Verzegulde Lacquetten beschreeven apparte

en Secreete Papieren voor

Patria

Vierde deel

Bijlagen tot de Resolutien

en Brieven gehoorende bree„

der te b'oogen bij het in deese

Bindel