closeTerug naar inventaris

Transcriptie

24.

Register den Marginalen

op de

Ambonse Brief

Aan Hun Hoog Edelheedens

van den 27: September

Anno 1788:

Baminiseratten

Twee overleeden gecommitt:s met andere gesupleert

Parg:s 362:

na de order gedaan en de berigten gerecolleert

363

dezelve ter Confrontatie aan den Hoofd Administrateur afgegeven

ontdekte erreuren en te kort koming in de wapenkamer

364:

den baas deswegen door den Heer gouverneur onderhouden

schriftelijk verantwoording door hem gepresenteerd

365:

Remarque op voorsz: verantwoording

366:

en verder wat tot zijn verschoning moet dienen

„. 367:

verzoekt ten zijner vafeure

368:

Aanmerking op het groot getal defecte geweeren en die nog staat te komen

369:

alle dezelve na Batavia te verzenden als in den text met een zonder aanklerkening

voorsieninge teegens diergelijke messusen in het vervolg

370.

den Capitain van querieke als opzigter der wapenkamer gesteld

Notitie der in een rondjaar onbequaam geraakte goederen

371