closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Arthilleristen

getal en sterkte der Arthilleristen

Berigt van de naamen der Bastions geplaatste Canons en verdere opgave

der Arthillerij goederen.

Notitie van ’t geen bij de Arthillerij in een rondjaar is aangemaakt

volgens ’t Rapport van den Luijtenant Streek

de Arthilleristen worden bij Continuatie geoeffent

Brieven en Papieren,

inleijding

reets afgesondene Brieven en Bijlagen per de schee

Reffert aan de drie

„pen P: Loo en de Triton

hoope van haare behoude aankomst

t slot

Belattingen en: Vergordingen.

Vatt niets te noteeren

Bannelingen.

Een Chinees Jongeling op verzoek zijner moeder na Bouro gerelegeert

De Kruijstingen

op de aanstaande Nagul oogst zal teegen alle smokkel handel daar in worden

gewaakt

Correspondentien.

Aanbieding van de Copias der gewisselde brieven met de Correspondeerende gouvernementen,

vervolg

Parg:

.

391:

392:

393:

394:

277:

278:

279:

464:

361:

460:

428:

414: