closeTerug naar inventaris

Transcriptie

26

Vervolg van

Tomainen.

door de aufugie van den Pagter van het hoofd geld der Chineesen Tijro zeeko Pug: 317:

is die geregtigheid dezelfs borgen ter verlovening opgedrogen

„.

wat ter gemoedkoming van die borgen is besloten

318:

verzoek dien aangaande aan Hun Hoog Edelheedens

319:

Requesten van de Pagters van de Saquweer en Aarak, ook die van de

Bazaar om eenig afslag

320.

Hun Hoog Edelheedens aanbieden en een gunstig dispositie daar op ver„

„zoeken

’t bedragen van ’'s heeren Contingent

321

die van den Eijck

322:

item van ’t gestempeld papier

323

zijn alle als in den text ingenomen

324:

Eijsch

den Eijsch met alle menagement ingerigt zijnde werd de voldoening daar

van Eerbiedigst versogt

382:

vertoning der Restanten koopmanschappen ensz: onder Ult:o Augustus

383.

passato.

Exterbatien.

specificatie der in deezen Jaare gedaane Qqurpatien

436:

Fortificatien en

Gebouwen:

332.

Berigt der fortificatien en gebouwen

het Gouvernement op seven balken na geheel voltoit„

333:

Een Schuijf sluijs aan de Casteels gragt gemaakt.

334:

Een dreijf sluijs zal meede gelegt werden

wanneer ontdekt zal worden de reeden der verzakking aan ’t bastioon

overijzel

335.

wat tot preservatie van dies verder overwijking ensz: zal gedaan worden

het arsenaal is tot een Packhuijs geaproprieert

336.

vervolg.