closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Conferentien

Vevolg van

de betoonde iever van de Regenten om hun belofte te voldoen

hoe verre men daar door aan die gebouwen zijn gekomen

Dienaarin

het getal der in dienst aangenomene

d’ daar uijt ontstagene

aan een Jong assistend en een Mattroos tot de vrije vaart gepermitteerd

twee jong tot absolut assistenten

twee soldaaten aan de pen tot jong assistenten

en vier Corporaals tot zergeanten bevordert

twee agter geblevene soldaaten van ’t zoo met de Triton overzonden

de te goed staande gagien ensz: van vijff geabsenteerde inlandse soldaaten we„

„der ingenomen

en hun finaal uijt den Dienst gesteld om in hun Negorijen weder dienst te doen

den verlosten boekhouder Thijssenbroek en twee zergeanten vaeren thans

over met brenger deezer

verzoek om de actens van van Hamel en Blondeel als kooplieden

defert aan ’t Acte boek omtrent de verdere in Dienst aangenomene en ver„

„beteerde dienaren

Deserteurs.

er is geen deserteurs

Domainen.

de Domainen heeft minder gerendeert als in A:o p:l

waar aan zulx moet worden geattribueert

gedane belofte van den Heer Gouverneur om den handel te doen floreeren

reedenen van de gemaakte verandering in twee Articulen van de Pagt

Conditien der Topbaanen.

zijnde de gemeente daar van kennisse gegeven

vervolg.

Paag: 435:

442:

443:

444

445

446:

447:

448:

449:

450:

451:

452:

459:

310:

311:

312:

313:

316.