closeTerug naar inventaris

Transcriptie

54

54

84¾. r:

108:

8

50¾

418

6:

16

85

5:

1

1

68:

95

400

100

100

33

heeft

D

Kosten

Inkoops

winsten per Cto

uijtkoop.

Nuraisenogtmanschapen

P

73.

129

76:

Karikams kleene zoode

10

19.

557.

9:

14

14

3.

24.

4.12

Neguariassen grove Ord=e

10:1½

18

33.

Notater 51000

81 /8

5

26. 14

60

4:

44:

265

17:12:

176: 9.8

67½

7: 4.

Deekens Gecattoeneerde kleene C:t zourats

24.

27:

34:

8:0

8:

12

6:

Vlagge doeken roode

1:12:

5.

19:12

2:

witte

4

do

24.

d:o

5:

18:

24.

1. 3.

15

4

d.o Rlouwe

d=o

3:12:

390

72¼

281. 164

7:

672:

Deekens Gecattoeneerde Groote

120: 17:8.

308:

12:8.

10. -

187:

64¼.

Chitken Cheronse

5:8: 2853: 2:8.

4520

3:

1675

170¼.

Baftas swarte breede heele

138

6:

16: 31½

540

227.

10

_=o d:o d:o halve

Nicquaniassen Groote van 8: Wiesa breed

721

15:8: 311: 10.

5:8

75:

415

aastreepte

1

3979:

6:12.ƒ 8633: 16: ƒ 4654: 9:4:

Teld

117:

en

selft per ctos door den ande

Bengaalse Koopmanschappen

291

90

46

6:1

6: ƒ

19:4:ƒ

199:

Armozijn Effens dubbelde

11

1

46

2:8.

124

12:8:

566:

676. 10.„

thitzen Pattenassen en Cassem bezaarse

200:

46:

174.

14

552: 1.8.

370:

60

„„

Traven Geblekte

salpee ter

10

18:8.

2. 108.

1:

30.

12

3:

2: 6:

30.

144.

4:

Ewavel.

10

Pela

1

1258: 13:12 ƒ 2090. 10:12:ƒ 831. 17:

66:

seeft percentos door den anderen

Iavase Koopmanschapen

224 2/3

18

8:8 ƒ 2149

10:8ƒ 3107

957:

29: Bhalen en 89: lb: Catoene gaeren

8: 23: 15:4: 16: 14:12 239¼.

7:

1800

lb: zout

5

3:12: 6: 15:44: 1: 118 30:

16½ bossen Rottings

14:12: ƒ 3137: 19: ƒ 2168: 4:4.

Deld

ƒ969

seeft per Centos door den anderen

223