closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4:

Generaas Rendemint te weeten

De

helft

Kosten

Winsten prstos

Inkoops uijtkoops

Europeaanse hoopschapen

3 Rolle

Lampher floers Creps Smalle

38. 15:12 80: 73:12ƒ 41: 18:

108

10: Ellen

Lakkens Schair rood.

49: 5:„

75

17:

54:

26: 12:

313:

lb:

koper in zoort

209: 18:8„ 318:

138

108: 15

54

Pood

437:

35: 13:

46: 8:8: 82.

66:

1:8

2411: Rijkers

324:

—:„

313:

637:

96 2/51:

500: Yzar in zoort

51: 11:

27:

79.

54.

7: 8:„

168:

5: kann: Traan hollands

3.

1

5.

6:

17:

9„

54:

2200: P:s

kurke proppen

20:

11

31

7:„

54:

7:

9: vak

380:

Bier

205 19.

84¾:

12:

13

174

731: lb

Rooter Vriest

255: 17:

535

279

4: d

108:

7:8

Schilders

Behoeftens

55: lb:

With Lood

15

5.

9: 16:8„

6:

2:

54:

BerLijns blauw

11

21: 13:„

33:

14:8: 54:

7:

8

3:¾:

20: 18:8:

5.

Koonings Geer

11.

8.

54:

32:

7:

2:¼:

7:

11:12:

Vermilicen

11.

14

4: 2:4: 54:

1:

Spaansgroen

2:

13

8

148:

19: 54:

School Boeken

6 P„s Historien Davids

5.

16:4:

1.

8:12: 54:

1

2: 8:

Existel

1:8: 54:

4:

3:

9:

5:4:

Catehismussen

3:12: 54:

Test

1268

9:„. 2323:

3:12ƒ 1054.

14:12:

Jeeft pekcentos door den anderen

83.

Cormandelse en Ceilonse Koopmanst

happen

279: P„s Guinees s Comp„s oude Z=t bimilipatnams

385

18:12/

4571

3:8 ƒ 719

4:12:

18 3/8

13

d=o

gem: gebl: 1:

120.

192

1:

11: 8„

64: 10:8

50¾.

1 d=o fijn do Jagernaikpoeram

19

28.

4: 4„

9:

4:4:

48¾

15: d=o gem: d:ot Cust 3: zoort

208:

17: 8.

283: 11:12:

74: 14:4:

36

236: d=o grof d=o Ceilons

2241

5:12: 3822:

8:12: 158:

3„

70 5/8

1: Zeijldoeken gem: auwe Cust

16:12.

6:

4:

20:

3:8.

1554: Aalemp„s 9rof febb: manapats 2: en 3: zoort

6823

4

11952: 16: 5124

83

15:8

75:1/8.

33 Guinees ruwe paticols

17.

329:

527

12: 8: 197:

158

60:

354: d=o bruim blauw

7558

19:8

14760: 19:12: 7202

4

95

37: d=o gebl: s Comp„s onse zoort

15:

784

856: 16:—„

72

4:

1.

1: lb: Caneel

6:

5:

7: 4:

5:

1:4:

1687.½

Teld.

ƒ 21958:

17.12.

37007

11:8. ƒ 15056

1312

heeft percentos door den anderen

68½: