closeTerug naar inventaris

Transcriptie

d=o

80 2/3

117:

30.

30

26:

§ 295

vertooning van den inschuur

der Nagulen en hoe veel deze

ve boven de Calculatie geste

gen is.

ƒ 296:

oorzaak daar van

§ 297:

Notitie van ’t geen er nog

zijn dat niet heeft kunnen be„

laden worden

§ 298:

Water in ’t Loo en de Triton

zijn ingescheept.

37

Belangende de

Bdaucten en en ge nar bo„

Edelens eerbiedig te vertoonen dat daar wij bij onse voorjaanse

advisen van den 26: Maij § 55: Hoogst dezelve aangewond

hebben dat den inschuur der Nagulen ten Comtoire Saparoua

toen ter tijd groot was Bh: 1848: 3/550: lb: denzelven zeedert ver„

meerdert is met 2. 2/350: lb: dus den geheel en inschuur aldaar in

dit Jara bedragen heeft Bh: 1851: 29/00. lb:, Welke vermeerdering

veroorzaakt is, door dien voor het aflaaden van het schip de

Triton het overwigt dat voor de E Comp: geprofiteert is

niet wel mogelijk heeft kinnen opgegeven worden.

En wij hoopen dat uw Hoog Edelens ons wel zullen gelieven

ten besten te duijden, dat wij den geheelen inschuur der Nagulen, zo wel

als het geene na de belaeding der scheepen het zoo en de Triton in

de Packhuijsen per restant is gebleeven, bij deesen accuraater ver„

toonen, te weeten.

544

Sth: 524 550:

Het Hoofd Casteel

T Saparoua en Nussalaut

1851:/550:

Hila

250: 5/350

Haroeko

610: 29/60:

Laricque

186: 13/35:

z

51

3422:550

Of te samen Rh:

1286 /550: en

Waar van afgescheept is in het schip het Loo. Aharen

1428:

In’t schip de Friton

2714: 1/55c:

of tezamen Bharen

Blijvende