closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ 299:

Blijvende dus alhier en te Saparoua in de Pakhuijsen

het Restant daar van

11

nog Restant

Rh: 708: 550

§ 300:

zijnde de daar van ingekomene Rapporten ginsereerd ter resolutie

Notitie van ’t geen voor dE.

Comp is geprositeert

van den 1: April, 24: Meij en 28: Julij jongstleeden, door de Gu„

Committeerdens behoorlijk beEedigt en waar uijt blijkt dat voor de

Comp een overwigt van th: 4: 1/00. spruijtende uijt de tarra der

zakken geprofiteert is.

§ 305

Intusschen mogen wij niet afzyn UW Hoog Edelens na

staat der Nagul Plantagien

gehoudenisse te vertoonen, den staat der Nagus Plantagien

en dies tezamen trecken.

zodaenig als die in dit Jaar na een accuraate opneem is be„

vonden en vervat in de onderstaan do.

Samentrekking der Vagus Boomen in

Ao 1788:

Datijs

vruatora, half was, Jonge

summa.

gerde

rium

„„

sene

Onder ’t Hoofd Casteel

32280:

694:

12547:

9706:

54533.

569: 22369:

te Hila

2027:

26220:

1824:

168088.

13736.

Saparoua en Nussal:

1417: 88462:

5890.

Haroeko

816: 29026:

77765:

18748

29999:

Laricque

249: 11726:

21612.

5908

3978:

3745: 183863:

TE samen

50825:

288218:

53530

§ 302:

„bepaeling bij

Vergelijk der

Vagul Boomen tegens. de

vergelijk der zelve met de

Jongste bepaling.

1780:

xber:

hedens Mistive van den 19

Hun Hoog Edel

Datijs

vrugt drage

halfs en

Summarim

Jonge.

volgens de bepaling zyn

„de 100: bomen per Oatij of

3803.

200'000:

180300

380300:

Jn dit Jaar van 1788: bevonden

3745:

183863:

104355

2882.18:

58:

Dus thans

16137:

75945

92082.

minder „minder

minder

minder

waar