closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„r Transport

In de Kleede Winkel

Aan diverse Muntspecien ten Emporte van Duc„s

22316: 3/40.

12

73644. 13

Europeaanse.

1.12:

145:

Bengaalse

861: 11:4:

Cormandelse

koopmanschappen.

10535: 7:8

Zouratse

1176: 154:

Ceijlonse

1

2.10: 104.

kopere gewigten etc.

20.. 18:-

In de kleene Geld: Cassa

15

diverse Muntspecien

d„o

18157: 160:

Ten Comtoir Honimoa

diverse Muntspecien

5143:

1558: 29/640:ƒ

d„o

7: 12:

d=o Provisien, Ammonitie en andere

Goederen meet

10794: 12:8„

Ten Coontoir Hila

267

diverse Mint specien

5374: 320:

17736: 19:

P: Aangereekende van ’t Comtoir Amboina

over opvattoor

31

13:0.

9: 3/6:

diverse Provisien, amminitie, Equipagie

wopenkamers en anders goederen meer

11719

7:

Ten Comtoir Haroeko

diverse Contanten

d„o

4863: 520.

15:4.

16049

d:o Provisien, Ammonitie Equipagie, wa„

penkamers en andere goederen merk

6502: 9: 8:

Ten Comtoir Laricque

311

diverse Contanten

2245

320.

7412: 4:4:

d:o provisien ommonitie Equipagie, wapen

kamers en andere goederen meer„

4886: 6:12:

Ten Comtoir Bouro

139

onderscheide Contanten

5787:

1722

12

320.

diverse de beteuren over hun agterstallige inlos geld

316

1042:

1:12.

160.

diverse provisien, ammonitie, Makrialen

Equipagie, wapenkamers, en andere goederen,

meer volgens vertoog van Bouro

7876.

Ten Comtoir Manipa

53

3.

11780.

diverse Contanten

d„o

3572

270:

d:o provisien, ammonitie, Equipagie, wapen

11476: 1512:

kamers en andere goederen meer

Somma

ƒ 368686: 12:

86594

59920:

15938.

19:8

29487:

22558.

4.12

12298:

11.

6

14705

23264.

18.12

633449: —4

17:11:

9.8: