closeTerug naar inventaris

Transcriptie

59

Anno 178 7/8

in

in Anno.

meerder

178 8/1. minder

178 7/8.

P„r Transport

63585: 10:—

52615.. 4:—ƒ 462„ 10.— ƒ 11433

Agio opgetelde Wissel

146: 10:8„ 1583: 3:—„ 1436:12:8„

Deze vermindering is veroorzaakt.

„om dat om sthoord veele penningen

op wissel gesteld zijn weinige daar

van egter geene agio betaaldhebben.

Tela

63732.

=dƒ 54190: 7:—ƒ 1999:10:8:

11433

4:

Het minder van ’t meerder

afgetrocken

met

54190:

7:

1899:

10: 8.

Doit zien dat de winsten ree„

kening dezen Jaere meerder

afgeworpen reert dan Annopass=o

9533: 13:8 Accordeert

9533: 13:8:

Bij het voorenstaande den staat der Provintie Amboina: tegens

het Jaar van A=o 178 /7 geconfronteerd zijnde, zo volgt hier onder

ook een vergelijk van de Lasten voor zo verre dezelve bij de memorie

van menage bepaald zijn, teweeten.

De Generaale Lasten dezes

Gouvernements zijn bij de Memo„

„rie van Menagie de A„o 1755: met

177342:

alle de buijten Comtoiren bepaald.

op

En bedragen in dit boekjaar 170 7/8 met

intrecking der intrest penningen tot ƒ4322:7:—

volgens Huw Hoog Edelheedens margi„

nale dispositie op de bevinding der Am„

216430: 5:8:

bonse Negotie boeken van Ao 177 9/80.

Surpasseerende dezelve mits dien

ƒ39080: 5:8:

tot

de bepaeling

Transporteere.

4.