closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

Den Verkoop heeft dezen Jaare bestaan in de volgende

koopmanschappen etc; als

do

heeft

Den Ver„

kosten

winsten

uijt koops percent„o

inkoops

„tier

Europeaanse Koopmanschappen

Laken sloets Crips smalle

3:

p„s

13:12/

80:

38.

15.12./

41

108.

koper inzoort

313:

13:8„

lb:

209

318.

108.

18.8„

54:

—„

Oll:

Laken schair rood

54:

75.

26:

10:

17:–„

—„

49

5:

v„n

174.

84./4.

12:

380

19:

205.

Bieren inzoort

1

9:

27:

51

54.

lb:

11.

ijzer inz=t aanstaaven

500

7:8„

79:

—„

66:

35.

46:

1: 8.

Lood

8:8.

82:

—„

437:

-

20:

2200.

11

31.

kurke proppen

54:

7:„

7:

313:

324.

2411:

637:

spijkers it

96:¾:

—„ . -

5.

54.

3:

6:

5:

Traan hollands

9:

108.

255:

279:

731.

Booter vriese

4:8.

17: 535.

kerk en School boeken

5:

54.

6: —„

1.

16:4:

Historien Davids

ps

54:

4:

2:8„

1:

Epistelen en Euangeliums

9:

54:

5:4:

3:

Chategismussen

schilder Behoeftens

21.

33

13.

54:

3:

¼

Berlijns blauw

7: 8:

8:

2:8

15:

Lood with

54:

16:8:

–„

9:

55.

—„

54:

11 14:

11:12:

2:½:

7:

Vermilioen

32

54:

5: 8:

18:8.

3:/4:

20:

Koonings geel

54:

2

14.8.

13:8:

1

1:

spaans groen

van de Smitswinkel op

Amboina aangemaakt

14.„

2.

6

3.

p„s

1

108:

Koksbijlen

Geeft percentos door

83:

den anderen

Transporteere

1056:

11:

5:

4

11

1

18.

15.

12.-

13.

16: 8.

13:

17.

7: 8.

8:12:

1.8:

3: 12:

14:8.

6:—

2:4::

7:

19.

8

2:12: