closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63

Geeft

den ver

kost

de

winsten

porc=s

tier

inkoops uijtkoops

Pr Transport

1056:

2:12:

Cormandelse en Ceijlonse koop„

manschappen, als

Guinees br. bl:

P:

354:

7558: 19:8ƒ 14760: 19:12 ƒ 95.

7202:

4.

d=o gem: gebl: 1: z: bimil

13:„

128: 1: 192: 11:8: 50:¾:

10

8.

64.

do d:o ruwe pacic„

33: 329: 17: 527: 12: 8. 60:

8

197: 15

d=o fin gebl: Jagernaikp:

4.

1: 19: —„

28: 4: 4: 48:¾.

4.

9:

72

784: 15: 856: 16:- 9:

d:o gebl: sComp„s onde J:t

37:

1.

-„

15: 8.

5129

6823. 8: 11952. 16: 75 /8.

1554:„

Salemp„o grof gebl: manap:

9: 8

176:

85:„ 265: 17:12: 442: 7:4: 67:½:

Deekens gecattoeneerde kl: C:t

3:

1581

236:„ 2241: 5:12: 3822: 8:12: 70:/8.

Guinees grof gebl: Ceijl„s

1: 3.8.

1: 4: 16:12: 6: —4. 20:

Zeijsdoek gem: ruwe C=t

14:4.

74:

Guinees gebl: C:t 3: z:t 15: 208. 17:8: 283: 11:12: 36:

719: 4: 12:

279: 3851: 18:12: 4571: 3:8: 18: 2/3:

d=o ’s Comp:s oude Z:t bisnil:

7

6: 5: 7:4: 1687:2:

5 1.4.

1:

2d:

Canneel

68:½:

door den anderen

Gueft per certoe

Bankas Koopmanschappen

26: 3:12.

—„

lb: 174: ƒ 43: 15:8:ƒ 69: 19:4:- 60.

Thin

Zouratse Koopmanschappen

557: 19.

76:

733: 10:—„ 1291 9:

P: 418

Karrikams kleene koode

3: 10.12

18: 4:12: 24.

14:

14:

6:

Nicquaniasen Grove ord=e

81 7/8.

26: 19:

60: 4:

33.

5:

16:

Rotassen grove

281: 16:4.

672: 3:12: 72:1/8:

7:8.

390.

68

Deekens gecattoeneerde groote

Transporteere

ƒ 17185: 14:12