closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14.8

P„r Transport.

voor ’t advans op de door den sergeant Man„

door Posling ter vergoeding opgelegde gereedschap„

„pen de welke bij de overgaeve zyner Administratie te kort zijn

gekoomen en Conftomr Politicq Raads besluijt van den 18:' Aug:s

20: 2:4:

Ao p=o door hem in Cassa voldoen is

voor de boven inkoops kosten de der afbetaalde

gereedschappen die door de Huijstimmer lieden genoo„

„ten en in Cassa betaald zijn voorts dat bedragen

deze teekening ten goede gebragt

3: 2: 4.

dus aan winsten aan dit toofd Casteel

1

De Nadeelige vosten, welke ten last

en

dezer Ree„

als

„kening zijn afgeschreven bestaan in de volgende,

Van twee in 't quartier overleedene Lijfeijgenen in

naamens Sawane van Boegis en Soemang

van Maccasser, Conform politicq Raads

165:

besluijt van den 2: 8ber: Aoppass=r

9:

van Een in gem: quartier overleeden slavinne

genaamt Dawatanie van boegis Conform

politicq Raads besluijt van den 5: 7ber A p:r

82: 14:8.

Weegens 500: lb: Buskruijt van ’t Comtoir Ha„

roeko in Ao p:r als onbequaam ontvangen,

en in de Arthillerij dus langs geborgen Con„

form Politicq Raads besluijt van

10

den 23: februarij J: L:/

Transporteere

87:

64

ƒ 23822:

23

23845

336 138

4

12.

7:12.

8: