closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P=r Transport

wegens de gepermitteerde spillagie

op de verstrekte Parthijen zo uijt 't

Negotie als provisie Pakhuijs in 12: maanden tijd

Wegens de gevallideerde spillagie aan

de overheeden van ’t schip 'T Loo op hun

aangebragte Laeding volgens Reglie„

ment van Haar Hoog Edelheedens

de dato 15: augustus 1764: toegestaan

Adidem aan die van de Barcq de

voorzigtigheid meede zo

voor Een quantiteid van 34540:½. lb: tijst

bedurven geraakt in ’t Rijst pakhuijs

beneeven de Jnkoops prijs verkogt Con„

„ferm Politicq Raads besluijt van

den 1: April /J: L:/

weegens de per ’t schip ’t zoo in de

barcq De Voorzigtigheid aange„

bragt Loeding en bij uijt levering 6: vaeten

Bier Zuur bevonden â ieder 3: voeten, voorts door

de gecommitteerde Leeden uijt den Raad van

Politie in zee gestort, Conform Politicq Raads

70:

besluijt van den 12: Maarten 21: April J: Lskosten

Resteert aan zuijvere winsten aan dit Hoofd Casteel

Transporteere

1430:

1955:

270:

69:

11

16„

18:8.

4:

812:

4132

19713

336:

13:

11

0.

12:

8: