closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P„r Transport

Daar van afgetrocken word d’ verbruijk

te 250: boeken kleen formaat Papier tot

t Htempelen der Zeguls

tot

62

Resteert aan zuijvere inkomsten

aan 't Hoofd Casteel

36308

Den Comtoir Mila

over de Jnkomsten van sComp: Zagoe besch

te Loehoe

12:

1890:

Pen Comtoir Manipa

Inkomsten van het verpagte Zagoe bosch

118:

16:

te Perloetikos

De Reekening van agio opgeteede wissels heeft

146: 10: 8:

dezen Jaere afgeworpen

zo dat de zuijvere Jnkomsten en Reekening van Agio over

de geheele Provintie bedragen

7

En de Winsten en Inkomsten te zamen

Wirders

10

4:4:

4

25267:

38464:

63732.

17: 88.

3.

8

1