closeTerug naar inventaris

Transcriptie

35777: 15: 2.

4: 8:

74

De

§ 380

Soldij Boeken onaer Cumare a 5: A 713

onder ult=o Junij Jongst verweeken geslooten zijnde, hebben wij

De Soldij boeken geslooten zijn

de zin tot dies examinatie

gecomimist=s benoemd.

tot het examineeren en Confronteeren derzelve gecommitteerd, den

Capitain en P„s Commandant van de Militie Fabriel Nico„

„laas van Geuricke neevens den Secretaris Jan Dirk van

Cloodwijk waar van het berigt eerstdaags staat in te konnen.

§ 381:

Den Soldij Boekhouser Lauvens van Jperen versomen ons

de reekening van den gerooft„

den soldaat kok voor de

ter sitting van den 24: Iunij laastleeden, dat den te Manipain.

hem verkeert gecrediteerde

te laten redresseeren

xber 1786: door de Papoen geroofden en zeedert van Banda dit heer

te rug geschikten soldaat Iohannes kok wiens te goed heb„

„bende pgio met het geend hij nog bij de Comp:s megte komen

te verdienen op den 2: october onpor beslooten is, vror den ken

en daar na voor de inlospen Bdandas Gouverneur Haga, ter voldoening zijner inlospen:

ningen te Banda verschooten

te debiteeren

„ningen, in te houden, abnaive te goed stond ƒ55: 8: —. daar hij nog„

tans na het sluijten der Boeken ƒ 60: 16:— lb kwaad is gebleeven;

zo hebben wij, ordre gesteld, dat de soldij reekening van gemelden

kok, voor het gemne tijte del genoten heft tat ƒ 60: 16: 1s ges„

debiteerd en dat abuijs alzo bij de soldij boeken geredregsert ge„

worden.

Den tans afgaande

Formeelen