closeTerug naar inventaris

Transcriptie

p:s

§ 382. Formeelen Eijsch van Benodigdhee„

den Eijsch met alle menagemint

ingerigt zijnde werd de voldoen

den voor dit Gouvernement voor A:o 1789:, hebben wij met zo

ning daar van eerbiedigst verzogt

veel overleg ingesteld, dat wij ons durven bevrijmoetigen UW Hoog

Edelens te solliciteeren om dies Compleete voldoening bijzonderlijk

met opzigt tot de benodigde Contanten Lijwalen en Manschap

„pen.

Formeelen Eijsch van het gien voor den Jaars 1789: voor

Amboina is te weeten

Den Verthier

Restant Eijsch Nages

in 5: Jaaren in t Boek aan Contant voor voor sing voor

door den Jaar van den p xber: Ao A:o

Ao

anderen

A:o 178 7/8

1788:zo aan 1789.

1790:

1791:

dyt Hoofd.

kastelt

als de tespec„

tive nij

ten Comp„

bosen

rd:s 868160: 45 7/8

rd:s 314649: 1 7/8: rd:s 129359:420: rd:s 30'000:

Contanten in Diverst Speciem, als

rd:s

5500: off 2000: P„s Ducaten Goude Nederlands

15000: 9000: Ducatons Silvere gecartelde

8062½. 12900: Aan Silvere kopijen heele en halve

937½

6: Takk: Pajement Nieuw Nederlands aan schel

lingen en dubbelde stuijvers.

1: gat Duijten

500:

Ruijm benoodigh zo tot de huijs„

„houding als betaaling van 500: Bk

garoffel Nagulen.

Cormandelse Lijwaeten

839.

384:

6

—:

6:

6: Pakke

Guinels bruijm Blouw 3: Z:t portonovos

d:o

gem: gebb:

345

d:o

6:

33:

27:

6:

1 teure Paliacols

5:

5:

345

5:

d:o

do

d:o 3. Zoort

6:

559:

6:

6:

Salemp„

fr: blauw 3. Zoort porknovos

480:

4:

4:

4:–

Pakk Perkallen br: bl C:t 3: z:t d:o

1038:

4:

4:

4:

d=o gem: gebt: 3: d:o

4:

4:

4:

Moerissen br: bl: C:t d' 14: Caal

200:

2:

2:

2.

d:o d:o d:o 18:

1:

1:

1:

do fijn gebleekte

481¼.

3

3.

3:

zeijldoek gemruwe 3: Zt palicols

8te

1

p:s

Ell: