closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den Vrthier Restant

Eijsck

in 5: Jaaren in ’t boek onder p=m

voor

door den Jaar van 7ber: Ao 1789.

anderen A:o 178 5/8. 1788:

Voor ’t Guarnizoen

P=s 500:

500.

P:s Hoeden Gemeene

40:

d:o middelbaare

12: Corg: wit Chinees Linnen

300. opaeren kousen

uijt de Waterpoort

Smeltkroesen kleene

50:

P„s

18:

42:

128:

Glaeze ruijten van 9: â 11: d=m

500:

582:

1253:

795:

van de 6 quipagie derf

huiden Pompleer

5:

5 5/8:

1 7/8:

78:

zeijl doek hollands tot zeijlen voor de alhier voerende

Pol„

12:

552¾:

247:

2718¼:

Ell:

vaartuijgen en Arthillerij

Boeylees

4 7/8:

huijde

17/8

74:

p„s

beverdoek van 80. Ellen ieder

Stut

Ell:

695:

81:

1137½:

vrouw: of presenning doek

rollen

422:

98:

996:

oudtouw hollands tot plukken van werk en ande„

15.

35: v=m

1:

vame

p:o

ke benoodigtheeden

ist

4:

6:

2:

80.