closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Elt:

p:s

Restant.

Den verthier

jn 5: Jaaten in k boek onder

door den Jaar van p=ro 7ber:

arderen A:o 178/8: van 1788:

3:

49½.

540:

270:

600.

1236:

959:

263:

80

12:

280:

100:

20:

1397:

400:

640:

100

1440:

22:

218:

142:

623 2:9

94½.

198:

119

164:

80:

25½

17½

84:

20:

27:—

78:

20:

34:

1090

182½.

184:

200:

4:

2:

2:

2:

8:

4:

1:

2:

25.

15:

10.

1:

1.

bij sh

voor

10„k

A=o

A=o

789:

1790:

2:

30

4:

2:

2:

2:

8:

4:

1:

2:

1:

25:

15:

10:

1

2:

Nagaf„

sing

voor

a:o 1791:

1:

25:

15:

10:

1:

2

1

1

75

Eropedense Koopmanschappen

Rollen Lamphus Vloer trips Smalle

Ellen of Een stuk swark Laken, drap de damo

Cijlonse Leijwaeten

4: Pakt: Guinees Groff gebl: 2: en 3: zoort

2:

Salemp„s Groff debl: 3:

Souratse Leijwaeten

2:

takb Deckens gecattoeneerde groote

d=o

2.

d:o

KLeene

8:

Baftas swarte breede heele

_o

4:

d:o d:o halve

1:

karikams kleene Roode

2:

Niequariassen Groove als

1: pak van 8: wiesa voor den verkoop

1: voor de verstrekking

pakken. Cutzen Cheronse

p„s Vlage doeken Roode

d d:o witte

d:o d:o B: Louw

pak Thotasen Grove.

Sngalis Lyracuw

Pakken Gerassen Gebleekte

Citzen patnado

pak

d:o Cassen bezaarse.

Ae