closeTerug naar inventaris

Transcriptie

p:s

l

Den vertheer en Restant Eijsch

in 5: Jaaren p: Boek

onder p=r

voor

Aommo

door den

7ber:

Jaar van

1789.

A:o 1788

anderen

A„o 178 7/8

150

82½:

44:

139¾:

250.

266:

64:

271:

12:

50:

4:

136:

P:

100.

25:

50:

219½.

„:

800:

617:

574:

1904:

25:

12:

37½

rell: 77:

3000:

854¾:

3160¾:

k: 14006½:

20.0

1084076 1/6: 1942292:½:

lb 6917675:

3:

2:

Coij: 10:

35:

vell: 75:

17:

27:

lb 6751½:

46:

52:

13410:

1250.

28.

1160:

25482.

62152:

4518:

30'000:

38321¼.

267703½:

10

82316¾:

300:

1396:

26.

p:s 1597:

121:

33:

100:

396:

40

114:

26731½.

3879:

10

2:

2:

3:

50.

20.

3:

Vervolg van Java

de

Tmkamse planken groote tot vervlakken der vaarthuijgen

_:o kleene Ten ander zints benoodigt

Jatij balken L=a 22. â 24. v:n d=t 11: @: 12. d=m voor pompen

windboom balken.

„.

Ankerstok balken van 18: @ 19. d=m voor de uijtstaande

4: Land ankers

Iatij balken L=o 25: â 26: v:m dk 12: â 13: d=m tot ’t verniewen van

1 't zee Hoofden bruggen

Pamdian tegas

4:

Javi duijgen

verlen Geel halfs seer Javas

kann: olij van Klappels

Losten Rijst

Coiange witte tafel Rijst

vell koebeesten of zoo genaamde bruin Leer

Jih:s Poeder Zuijker

Coffij Boonen

andij Zuijker

ld: Padij afgetrapto

toij zout naar onder 28800 lb: voor 600: koppen militai

ken en ’t restant tot den verkoop en Ardinaire verstrekking

p:s Moole planken van ven 1½: d=m

hoog benoodigt

d:o d:o

Bhalten Cattoene goeren Jaevas dispens zoort

Kikols Kapok

Manschappen

krijper

koppen

Timmerlieden die hun ambagt welstaan

Grofsmeeden

Hel Aacten

Mattroosen

Roerslootemakers die hun ambagt welsverstaen

hoog benoodigt als zijnde geen een op de wappenkamer aan

handen welke dit ambagt verstaan

Het