closeTerug naar inventaris

Transcriptie

als

80

§ 383.

Het Restant der Koopmanschappen en arders Goederen

Verkooning der Restanten koop

manschappen ens onder ult:o An

onder ultimo August„s Jongst verweeken in de Tackhuijzen

gustrs passato

berustende heeft bestaan

13345:4 kam: Arak

A„

1788

P= dschip Het Loo van Batavia

d=o

535:1/6 lb: Booter vriese

d:o

_:o

3842: 3/6 speck

ouwerkerk

d:o

1787

_o

5745: 7/6: Vleesch

5

1788:„ d:o Het Loo

do

1350¼: Waxkaaksen

_=o

d:o ouwerkerk

§ 1787.

d:o Het Loo

1978096 1/3: Rijst

1788:

Java

de Barcqde voorzigtb.

—„

14:¾. flssen Brandenijen

1788

’t schip Het zoo

Batavia

29½ Geneven

a„ d:o

_:o

_:

d:o

10: Gedestileerde wateren hollands

_o

_.o

125: /0. lb: Pelper

d:o _.o

_o

_:o

d:o _o

4518:- Ladij afgetrapte

Java

d:o

854:¾: kam: elLij van klappus

do _. Batavia

42:1/10. OLij van Olij

d:o ouwer kerk

1787:

.„

81506¾ lb: zout

1788

d:o t 200 Java

d’ Barcq d’ voorzigt

11¾. Cattoene gaeren

't schip 't Loo

21:— kb: Saan Hollands

„. d:o

d:o Batovia

5574: lb: Lood

d:o ouwerkerk

_:o

1787:

do

544 ¼ Htaal . n

1788.

d:o Het Loo T„r

R

do

ijzer aanslootplaten

540½:

d:o ouwerkerk

1787:

_:o

d:o inzoort aanstaaven

13300:½:

d:o Het Loos

1788:„

d:o

_.o

d=o aan Hoepels

1460:

_o

_:o

d:o

koper in zoort

982:½:

In de Kleede Winkel

d:o _.o

A:o 1788:

P„s Salemp„s broff gebl: 2: en 3: zoort

46

do

Deekens gecattoeneerde groote

12

do

_:o

_:o Kleene

20.

verte