closeTerug naar inventaris

Transcriptie

wond

hij het

Mits het overleyden van den Majoor

schnijder het Commandoover

de militie aan Capitain van Gue

ricko opgedragen

§ 381

en aan hem toegelegt ’t kostgeld

en Emolamenten van Capitain

Commandant.

§ 388

door den Capitain van Geurick

is na de ordre gediend van

Berigt nopens den staat van

t Guarzoen en:

§ 389:

Aanbieding van gev: Berigt

en korte sterkte.

81

geschikt, uw Hoog Edelens teverentelijk te beveelen, dat

den Majoor Johan ulrich Schnijder op den 28:' Aug„s

laast verweeken overleeden zijnde, wij ter onser bijeenkomst van den

20. diet magnde het Commandeo over de Militien tot nadere oispa„

„sitie uwer Hoog Edelens hebben opgedragen aan den Capi

Sant Militair Gabries Nicolaas van Guericke die het Com„

„mando tob ons bijzonder genoegen met de uijtterste ingelantie

gedaurende de indispositie van opgemelden Majoor Schnij„

der reeds een geruime tijd heeft waargenoomen,

En mij haslen aan Genelden van Guetieke bij prondetigd

„legd, het kostgeld en Emolumenten ap=r die een Commandantt,

Capitain zijnde:/ toekomt.

Eevengemelden Catitair Van Piericke heeft aan ons in naar„

kominge uwer Hoog Edelens Jongste ordre, gedient van Berigt

en een Generaale sterkte, nopens den staat van het suarnit oen„

onder het resfert van Amboina, met aanwijsing van de besetteling

„gen met de naam en toenaam der officieren en Ruijten Posten,

waarna too dezelve gedetacheerd mitsgaders hoe veel invalidio

et onder de Europeese Militairen te vijnden zijn,

Dit berigt en kontsterkte hobben wij be ere, uw: Hong

Edelens onder de Bijlagen in originali aan te bieden en in deezen

aan