closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aankoning wat Manschepppen

onder ult„o Aug„s in weezen sijn

§ 390:

de Militie, Mariniers en

Pennisten worden telkens

g’Exerdeert.

§ 391.

betal en sterkte der Art

„hillekisten

§ 392:

Berigt van de Naam der Bas„

tions geplaatste Canons

en verder opgave der Arthil„

lerij goederen

comptoiren en

aan te haalen, dat zo hier als op de Buijten„ Posten, onder ult:o

August„s in weezen bevonden. 679: . . koppen Primo Psan„

daar onder 460: Jnlandse kinderen of Naturelle Amboi„

„neesen.

Voorts worden de Militairen, Marines, en Pennisten, om

alles zo veel mogelijke in een goede ordre te houden, in de be„

handeling van ’t hand geneet geperceerd.

uuijt de deesen almeede onder de Bilagen overgaande generaa„

te sterkte der in deezen Provintie te vindens

Arthilleristen, en andere onder dit Corps gehooren

de Dienaeren, onder medio September h: a: roteeren wij dat het

getal derzelve bestaan heeft in 67: koppen, namen lyjk.

1: Extra ordinair Luijtenant,

1: d:o d=o vuurwerker,

1: Bombardiek,

12: Cannoniers,

10: Ambagts Sieden en

42: Wandlangers.

Het kort vertoog van de naamen der Bastions en Battarij

als ook het geplaatste Canen, 'te korte uijttreksel der

Metaale en gzero: Canons, item Ruskruijt, rond en Langscherg

mitsgaders de Generaale sterkte van alle de hier ten

11

Hoofd

„1