close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

e

§ 426

uijt het Rapport van de door sa„

„parouas hoofd Blondeel gedane

kleene Hougij is niets annotabel

waerdig gevondene.

§ 427:

de groote Hongij zal den Heer

gouverneur in october zelfs

doen en de Maatschappijs be„

langen zoeken te bevooderen,

§ 428

op de aanstande Nagul oogst

zal teegen alle smokkelhande

daar ier worden gewaakt.

87

Het Saparouas Hoofd den Koopman m„r Daniel Iacob

3Londeel heeft ingevolge de aan hem gegevene ordre, de Kleene Hongi

onder zijn district langs Cerams binne kust gedaan en oms alweet

gedient van Een Rapport bij wijze van Dag Register, dan daar

bij is niets remarquabels voorgekomen, uw Hoog Edelens

attentie waardig.

Ondertusschen geven we uw Hoog Edelens eerbiedig kennis, dat

den bersftgeteekende van intentie is, de Groote Hongij Togt in do

aanstaande maand october rondsom Ceram te doen, en bij die

occagie zal hij alles aanvenden, om dezelve tot weeztendlijke

bevordering van de belangens der E: Maatschappij in allen optigten

te doen strekken.

Terwijl met de vereijschte voorzorge

D

BeKruijssingen door zijn Ed: geduurende de

aanstaande Nagus oogst staat te werden gereguleert, zodanig als

het best zal kunnen geschieden tot weering van alle pernitiuuse

onderneeming der Cerammers en andere smokkelaars tot pre„

„Juditie van dezen kostbaaren, Handel.

Het