closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Transport

Affuijtmaker

Draijers

Rademaker

Cuijper

Militairen

Capitain

Luijpenant

Luitenants

Vaandrig

teneeten

4: Jn 't Casteel

1. op Nussazout

1 Zuwaij

Provisioneel vaandrigs

Commandeeren Zergeant

Zergianten

Als

14: Jn ’t Casteet

1 dEijswagt van zijn Ed: Heer Gouverneur

1 t quartier

1 op Baquala

1. Alang

3 Hila en onderhorige Losten

2: Saparoua

1 Haroeko

1 Laricque

1 Bouro

2: Manipa

1 bij den Heer Gouverneur als Hofmeester

Rrompetter

Guarnizoenschrijver

Corporaaso daar van 1. Tamboer majoor

waar van

16: in ’t Casteea

3 d Elb Heer Gouverneur

1 t Quartier

1 aan de Bastioen groeningen

1: fortificatie

2: op Baquala

2:

Hang

1

za po

Waynitoe

1

1 Hoetoemoerij

Nassanivg

1

1 in ’t Hospitaal

7: op Hilaen, orderhoorige Posten

9: Saparona

4 Haroeko

3 Laricque

2: Bonro

5: Mancpa en Zawaij

Transporteere

Present

in dienst

zynde

135

7:

249

1.

29

1

61:

1

1

1

1

1

6

225

1

1

61

Sterkte overtalt

volgers de man

bepaeling schappe

26.

118

3.

4

1

1

1

1.

1

2:

6

28:

34

2

1

1

92

d bepall

te kort

schietend

9

1.

10: