closeTerug naar inventaris

Transcriptie

P=r Transport

Aan den Tenees kunde

Sperschiruroijns

Geweeten

1 In ’t Casteel

1 Hospitaal

Chirurgijns

A11

3: in 't Casteel

1 op Japaroua

1 Haroeko

Onde

„schurgyns en Jonge d=o

Namentlijk

7: In ’t Casteel en Hospitaal

2: op Hila en Loenoe

1 Molana

1 Laricque

1 Boudo

2: Manipa en Zawan

1: d Barcq de voorzigtigheijd

Arthilleriften

Luijtenant

Ordinair vantwerker

Extra

Bombardier

Cannonier

Als

5: In t Casteel

1. op Hisa

1. Saparoua

1. Haroeko

1 Laricque

1. Boura

2: Manipa en Zawar

Buspchieters

Teweeten

24. Jn 4 Casteel

2: op Kla

3: Saparma

2 Haroeko

1 Paricque

1„ Baquala

4: Manipaen Zawaij

1: D’ Pantj: d: Willem

Transporteere

Kredenk

in dienst

zijnde

59.

2:

5:

15:

133

39:

1:

1

1.

12

Sterkte

volgens de

bepaling

56

2.

2:

20:

118.

1

1

10

25:

26:

14:

1

2:

9.

5:

overtall: d’ bepaling

manschap

„re kort

per

schieter de

6:

3

3.