closeTerug naar inventaris

Transcriptie

42

als;

1787:

1788

7ber: 8ber: 9ber: Desemb: Jann: febr: maart April Maij Junij Julij Aug„s koppn in

1 ghel

Militairen

11: 11: 7: 7: 6: 8: 9: 12: 13:

113

9:

9:

Arthilleristen

1 1 1. 2:

5

Ambagtslieden

2: 4: 1 1: 3: 2: 4: 4: 1 1 1: 3.

27:

zevaarende

2: 4: 2: 4: 4: 8: 11: 15: 10: 6:

4.

10: 74:

Chineesen

6:

6.

Koppen.

15: 19: 10: 12: 13: 19: 25: 38: 26: 16: 16: 22: 230:

Samentrekking der

overleeven in ieder maand als,

Militairen

2:

2:

1: 1 1 2: 2: 1: 2:

4.

1.

ArthilLeristen

1.

1.

Ambagtslieden

2: 1:

1

tevaarende

1.

Chineesen

4:

7: 4: 3: 3: 4: 30:

1 1: 2: 2:

1

Sommarium

Terwijl een andere onder de Bijlagen gevoegde Lijst van ’t

§ 455:

en welk in een rond jaar over le

zoldij Comptoir aantoond; het getal der overleedene

„den zijn.

Dienaaren in de tijd van een rond Jaar.

Segagieerdens die bij deezen hunne eerbiedigste

§ 450

Pollicitatie om t. rust Gagie

danKertenisse

94

daar

van

overt:

18.

1.

2:

5.

4.

30: