closeTerug naar inventaris

Transcriptie

dankerkentenisse afleggen, voor het genot hunner rust Gagien

Smeeken uw Hoog Edelens ootmoedigst, om de Continuatie

van dien

Het getal derzelve is thans vermeerdert mat

§ 457:

vermeerdering van ’t Getal der

Een Kuijper genaamt Christiaan Hendrik Hormer

zelve met in tegt genoemde en

welk overleden is

van Friesak oud ruijm 66: Jaaren die zeedert overleeden is

mitsgaders

Twee

afgeleefde in Caducque soldaaten met naame Inclip

Rusburg van Luzenburg die almede reets den tot der natuur

betaald heeft en

Sjake Libert van Hanover beijde ruijm 60: Jaaren oud, in ingevolge

het Reglement de Maasschappij ruijm 20: Jaaken gedient

§ 458:

De volgende Notitie toond aan dat 'er thans tiel in weezen zijn

Notitie van de nog aanweesen„

19: koppen, namentlijk:

do

Geboorte plaat, Iongst Guali wanneer wat„ hoelong pust„

„fen

oulersomteijt gegagieert ka„ dE: Comp: gagien

mers gevient

Cares Fredrik Trins

van Amboina

20.

60: onderkoopm 1783: A.

45:

Nicolaas Talloo

64:

Midde Lburg

1784: Z:

20:

42:

Jan Janst

57: Luijt der Arbh

1783.

24.

40:„

Abraham van Steenwijk

„Loosdregt

58. Boekh:

1772: A:

20

15:

Jochem Hendrik Schols

„Besenbroek

57: zergeant

12

1769:

33

Lambertus van der kloor

55:

„Leiden

_o

1780.

12.

26

1771:

60. Corp=l

10

30.

Haarhem

Eijsbert Adamsz:

12:

25:

R:

1777

„Langendaal

47.

Hendrik Jacob Blech

10.

25:

1784.

Z:

45.

„Asdorp.

Andries Herst

10.

33.

A:

60:

785

„Bamburg

Jan Scherpe

14

25:

65:

„Herberen

Johan Benjamin Scholts

Fredrik

ger