closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mee

§ 462.

Verzoek eenen hoog gunstiga

dispositie

§ 462

speciaale Remarque op het

Request van den Capitain van

Grericke

’t slot

§. 464

96

Omtrend alle welke supplicatien wij het prudenter oordeel

en de hoog geeerde dispositie uwer Hoog Edelens op het oot„

moedigste implorerren;

Nochtans achten wij ons verpligt ten regarde van de verkog„

te verlossing van den Capitain en opziender der werken van

Geuricke„ ten eijnde Uw Hoog Edelens bij de verkiezing van

een ander opziender de noodige voorzieninge kunnen maaken,

Hoog Eezelve reverentelijk te vertomen, dat verscheijdde

werken en Gebouwen na de door hem geformeerde plans

en Calculative bereekeningen, welke door uw Hoog

Edelens reeds goedgekeurd zijn, nog aangelegd en voltooijd

moeten worden; buijten en behalven de Post op de Waijni„

„toe, ingevalle Hoog dezelve begeeren; dat die na zijn Han

verandertng zal moeten worden, het geen onzes eragtens door

een ander opziender die van di Tituatie en gesteldheid

der Provintie geen genoegzame kennis draagt, niet zonver

veele moeijte zal kunnen geschieken.

Hier meede ait ons verslag van zaaken eijndigende,

smeeken, wij de voorzienigheijd uw Hoog Edelens

iltustre Perzoonen en ’s Comp„s dierbaake belangen.

te neemen in zijne alleen veijlige hoede, vereerende

ons