closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Requesten, ols:

Een van den Capitain Militair en opziender der Werken Fabries

Nicolaas van Peuricke, verzoekende, mits tijds expera„

tie, zyne verlossing na Nederland met behoud van Pagie.

Een van den Capitain Luijtenant Fredrik Ostrovs kij sup„

„pliceerende om als Cappitain Effectief en bij vacaturo, als

Commandant van de Militie alhier aangesteld te worden

Een van den Vaandrig en savaijs Commandant Pieter Toekens

biddende omme:/ mits vacatuure van de Luijtenantsplaats

als zodaerig te mogen worden bevordert.

Een van den vaandrig Frredrik Muller Smeekende almeede,

uijt Comsderatie Jijner Lang Jaarige denken tot Luijteren

te mogen bevordert worden.

Een van den Commandeerend Sergeant Christiaan Hend=k

Lange, verzoekende om een vaendel.

Een van den ber secrebarij dienst doende soldaat aan de Pen Dirk

Paulus Bruijns, suppliceerende om met het adsistente

kostgeld gebeneficeerd, en

Een van den Meesterknegt der Timmerliesen Johan Jeorge Rabe

biddende om ingevalle den Opziender der Werken van Geu„

ricke zijn instantie om na Nederland verlost te worden,

mochte obtineeren tot effectief Baas over de werken

alhier, te mogen bevorderd worden.

omtrend

't