closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

98

3

Aan als vooren

In voldoening uwer Hoog Edelens gerespecteerde

permanente order hebben wij de Eere Hoogst Dezelve afzonderlijk

bij deesen te vertoonen het generaal getal der Dienaren met

een vergelijk teegens de bepaaling, het in weesen zijnde Me„

„taal en ijzer geschut, den voorraad van Snaphaanen

Houwers en Buspoeder nevens het getal en groote der in

deeze Provintie te huijshoorende sComp vaartuij=

„gen zoo als dit nader Consteerd en gespecifi=

ceert is bij de Ommestaande

Samentrekking