closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Samintrekking van Zodanige Digaar

„ten Comptoiren in vaartuijgen daar onder gereekent op hun in„

Politie tot Jong en Provisioneel Assistenten in isive

van de

kerkelijke

Geneeskunde

Arthillerij

Militie

Zeevaard

Ambagtslieden

Diverse Dienstdoende

volgens de ratste

Voorts

P:s

98

Metaale Canons en Draaijbassen

103

ijzere

744:

Snaphaanen in Reserve

1564

Houwers

31827

Scherp en

lb 36221:

Kruijt

Item

Een Chialoup met twee masten De voorzigtigheijd genoemd

4breet

lang

De Willem

vier Pantjallings

4

Vriendschap

Een Groot Orembaa

Delft en

Een Schuijt voor d’ Hongij

7

Expeditie

Twee Landschuijten

Twee Schouwenen

Agt rollen