closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Register van zodaanige Bijlagen

in deese

Bandel voor Nederland ingeschreeven zijn: als

L= A: Copia Berigt van Bouros Resident Mazel

wegens de vorderingen aan het Fort De„

fensie d: d: ult=o April 1788:

Pag:

73:

Supplicq van de Equipagie opziender Wolsgaard om

een inkoop te doen van 300. kan aard olij

300: Jancq

6

d=o van de Hoofd Administrateur Smissaart om de

in A:o p=o aangekoomen Pantjalling de

Expeditie binnen Slijns in teneemen d: d:

ult=o Junij 1788

„D Quitantie van

Capitain Bakker wegens den ontfang

van Comp: Pappieren

E: Rapport wegens de rigtige visitatie van het Schip

De Triton bij vertrek van Iapa

rona de dato 17: Julij 1788

„F Berigt van bedurven en gevlekt bevondene Lijwaaten

door de gecommitteerden in den kleeden

6

winkel d: d: ult=o Junij lb:

„P: Bekendmaking

wegens eene alteratie in het 2: en 12.

articul van de Pagt van de Tapbaan

g'affigeerd den 15: Augustus laast„

leeden

een afgeleefd krijger versoekende om

De Regauet van

zijne rustgagie

I: Beedigde kruitreekening van de Pantjall: de Expeditie de dato ult=o Augustus A

10

K

_o

_o Vriendschap„

_:o

7:

9

10:

12:

3:

4:

2:

1