closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L„a L Beledigde kruitreekening van de Pantjalling De Willem d: d: ult=o Augustu Pag: 14:

te

Delft„ d=o do p„s

16:

1

M:

r

_=o

1o„ d=o J: L:

18

_o

„N.

Rapport van de proefreeming van 12: vaten buskruit uit het

6

Oost magazijn de dato 11=e Augustus

19

lb:

20:

Adidem uit het westmagazijn

L:

Rapport van van Guericke opziender der werken en

G

het Hoofd in Arthillerij Strek

omtrent de pannedaken over een

kruithuis etc: d: d: 14: Augustus

21

1788

R: Notitie van de in een rondjaar overleden Inlander on

der dit ressort de dato ultimo Au„

23

gustus 1788:

S: Generaale Samentrekking der zielen de dato als

27

even

'S Rapport van de aanhanden zijnde Comp=s mindere

vaartuigen in deese Provintie

annex

Berigt van het emplooij chanter

armatuure en equipagie beide ge„

„dateert onder ult=o Augustus lb

29.

Verantwoording van den meesterknegt en de wappenka

„4

mer wegens de geringe attentie

de dato 29: Augustus laast„

leeden

35:

Request van een afgeleefd krijger versoekende om

16

zijn rust gagie

W: Rapport van het aangemaakte in de Arthillerij onder

ult=o Augustus 1788:

37