closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20:

21

2.

29.

L: K Kort rultreksel der metaale en eijzere Canons

Buskruit en Scherp d=o als even

'T kort Vertoog van de namen der Bastionsen wat

geschut 'er geplaatst staat de

dato als even

Z. Generaale Sterkte der Arthilleristen in deese

Provintie d: d: medio September Al

d=o

„AA: d=o

der Militie onder ult=o August=s lb:

B3 B: Rapport van de visitatie en monstering van de ten

handel geweest zijnde particuliere

vaartuigen en vertrocke

ne

annex

Notitie wat deselve aangebragt

en vervoerd hebben

C E: d=o van de vorderingen aan Compagnies gebou„

„wen etc: d: d: ult=o Augustus A:

Nieuw Victoria den

Anboina in dettatten

Ao 1788

24 September

Araloomanz

Eerste kleek:

Pag:

45

53.

38

40:

41.