closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: S:

oud is, versoek seer oodmoedig omme uijt Hoofde: zijner in welmelde

dienst bekoomen quettuuren te mogen begunstigd worden,

met de rust gagie als Corporaal, of zodanig als uwelEd:

Agtb: menslievendheid den needrigen supp=t gelieve

10 te leggen.

Oruijt Reekening van de vanhalling

Dd Expedijtie op de ruse van Batavia na Amboina als ook op de

togt na Manipa en Sawaij zoor den ondergeteekende is ver„

„bruijkt en verspild, als

visiteerde de stukken en deselve vuijl bevonden hebben deselve

lb: 12:

afgebrand daar meede verspild

de stukken en bevonden 2: p=s: van 3: lb: nat en

_

3:½

bedurven.

_:o de stukken en bevonden een p=s van 3. lb: naten bedurven 1:½

kwaamen ten Anker voor Boeloe Comba deeden 1: schoot

1:½.

van 3: lb: om een vaartuig aan boord te krijgen

3:

keerden het kruijt en daar meede adm spillagie ven Bil„

Op de Togt na, Mampa en Sawaij

Deeden 2: schooten van 3: lb: C=o voor Manipa om Bongseer

3.

vaartuigen aan boord te krijgen.

Leggende onder kelang ten anker deeden een schoot

van 3. lb: voor de officier met zijn volk

die aan de waak was

41: 2:

Transporteere

ld=o 26: —: